LUT-korkeakoulujen jatkuvan oppimisen toiminta edellyttää henkilötietojen keräämistä ja säilyttämistä. LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu noudattavat toiminnassaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä ja sitoutuvat tietoturva- ja tietosuojapolitiikassaan huolehtimaan käsittelemiensä henkilötietojen tietosuojasta ja tietoturvasta.

Mikäli haluat tehdä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen omia henkilötietojasi koskevan tarkastus-, oikaisu- tai poistamispyynnön, löydät tarvittavat lomakkeet ja ohjeet LUT-yliopiston verkkosivuilta.