Yhdessä yritysten ja organisaatioiden asialla

LUT-korkeakoulujen asiakasta kuunteleva palvelumalli varmistaa koulutuksen osuvuuden ja laadun. Tartumme niin isoihin kuin pieniin koulutushaasteisiin yhdessä yliopiston ja ammattikorkeakoulun monialaista ja työelämälähtöistä koulutusosaamista hyödyntäen.

Ajankohtaisten kehityskohteiden lisäksi ennakoimme myös tulevia osaamistarpeita, jotka vahvistavat organisaatioiden kilpailukykyä pitkäjänteisesti.

Tutustu koulutusesimerkkeihin