Tarvitaanko työpaikallasi uudenlaista osaamista?

Yrityskohtaisesti räätälöity koulutus toimii parhaimmillaan kehityksen työkaluna. Räätälöidyt koulutuskokonaisuudet soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi muutostilanteisiin, mutta myös johtoryhmän tai asiantuntijoiden osaamisen syventämiseen tai laajentamiseen sekä esimiesvalmennuksiin.

Kaikesta LUT-korkeakoulujen työelämälähtöisestä ja tutkimustietoon perustuvasta osaamisesta on mahdollista räätälöidä yrityskohtainen koulutus.

Yhdessä yritysten ja organisaatioiden asialla

LUT-korkeakoulujen asiakasta kuunteleva palvelumalli varmistaa koulutuksen osuvuuden ja laadun yliopiston ja ammattikorkeakoulun monialaista koulutusosaamista yhdistellen.

Ajankohtaisten osaamishaasteiden lisäksi ennakoimme myös tulevia osaamistarpeita, jotka vahvistavat organisaatioiden kilpailukykyä pitkäjänteisesti.

Paras hyöty koulutuksesta tarvelähtöisellä suunnittelulla ja seurannalla

Mistä aloitamme?

Osallistujille tarvittaessa etukäteen tehtävä osaamiskartoitus auttaa kouluttajiamme suunnittelemaan sisällön osaamistarpeita vastaavaksi aiempia kokemuksia hyödyntäen.

Samalla osallistujat pääsevät orientoitumaan koulutuksen aiheeseen aiemmin, jolloin myös itse koulutustilanteet saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti.

Miten koulutamme?

Asiakkaamme voivat valita erimuotoisista ja -pituisista koulutusvaihtoehdoista, joiden toteutus voidaan suunnitella joustavasti yrityksen haluamalla aikataululla ja toivomassa paikassa.

Tarjolla on niin lyhyitä koulutuksia kuin laajempia osaamiskokonaisuuksia joko lähitoteutuksena, verkossa opiskellen tai näiden yhdistelmänä.

Miten onnistuimme?

Laadunseuranta ja välitön reagointi koulutuksen aikana varmistavat asetettujen tavoitteiden saavuttamisen.

Koulutuksen jälkeen teemme vaikutusten seurannan yhteistyössä asiakkaamme kanssa ja voimme samalla tarkastella mahdollisia uusia, esiin nousseita kehittämistarpeita.

Lisätietoa yrityskohtaisesta koulutuksesta

LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu

Sari Valkeapää

asiakkuuspäällikkö

Täydennyskoulutus