Anestesiahoitotyön koulutusta kehitetään maailmanlaajuisesti

Anestesiahoitajia edustava International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) on kansainvälinen järjestö, joka pyrkii edistämään anestesiahoitotyön koulutusta ja kehittämään sen laatua ympäri maailman. Vuonna 1989 perustetun järjestön jäsenistöön lukeutuu 46 maan kansalliset toimijat.

IFNA-rekisteröinti myönnetään anestesiahoitotyön koulutuksille, jotka täyttävät järjestön koulutuksille kehittämän hyväksymisprosessin laatuvaatimukset.

IFNA-rekisteröinti myönnettiin Anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja -koulutukselle ensimmäisen kerran vuonna 2019. Rekisteröinnin uusiminen vaati tiivistä yhteistyötä anestesiahoitotyön opettajien ja työelämän edustajien sekä Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry:n kanssa.

”Uudistimme opetussuunnitelmaa systemaattisesti kolmen lehtorin kanssa. Tutustuimme muihin IFNA:n hyväksymiin eurooppalaisiin opetussuunnitelmiin sekä analysoimme aiempien koulutustemme vuosipalautteet", LAB-ammattikorkeakoulun asiakkuuspäällikkö Ann-Nina Maksimainen kertoo.

"Kävimme myös tulevaisuuden anestesiahoitotyön osaamiseen liittyviä arviointikeskusteluja muun muassa Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueiden anestesiahoitotyön johtajien ja ylihoitajien kanssa.”

IFNA-rekisteröinti on laadun tae anestesiahoitotyön koulutukselle

LABin tavoitteena on kouluttaa anestesiahoitotyön osaajia, joilla on syventyneet kliiniset tietotaidot ja jotka pystyvät edistämään alaansa sekä kehittämään työtään vaativissa, operatiivisissa toimintaympäristöissä, kuten leikkaussalissa ja heräämössä. Koulutuksen osaamisesta on hyötyä myös erilaisissa valvontayksiköissä. 

Maksimainen iloitsee koulutukselle myönnetystä tunnustuksesta, joka on voimassa vuoteen 2029 asti.

”Anestesiahoitotyöhön erikoistunut osaaja on Suomessa ainoa alan koulutus, jolle IFNA on myöntänyt kansainvälisen rekisteröinnin. Se on tae laadukkaasta koulutuksesta, joka vastaa työelämän tarpeita.”