Soteuudistus mullisti hyvinvointipalvelut

Vuoden 2023 alussa toteutuneen soteuudistuksen myötä vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä uusille hyvinvointialueille. Merkittävä rakenteellinen uudistus heijastuu myös yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajiin, jotka täydentävät julkisia palveluita.

LAB-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yliopettaja, FT Emilia Laapio-Rapin mukaan hyvinvointialueisiin liittyvä muutos vaatii sosiaali- ja terveysalan johto- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleviltä rohkeaa ja uudistavaa otetta.

Murroksen keskellä muutosjohtamisen, talouden- ja prosessien hallinnan sekä viestinnän osaaminen korostuu entisestään.

Täydennyskoulutuksesta työkaluja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen

Emilia Laapio-Rapi toimii akateemisena johtajana LUT-täydennyskoulutuksen Hyvinvointipalveluiden johtaminen -asiantuntijaohjelmalle, jonka tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaisesti hyvinvointialan johtotehtävissä ja esihenkilöinä toimivien johtamis- ja talousosaamista.

"Laadukkaiden ja taloudellisesti kestävien hyvinvointipalveluiden tuottaminen on tulevaisuuden valttikortti. Palveluketjussa kaikelle voidaan ja täytyy laskea hinta", Laapio-Rapi toteaa.

Laapio-Rapin johdolla ohjelma yhdistää LAB-ammattikorkeakoulun vahvan hyvinvointialan osaamisen ja työelämälähtöisyyden LUT-yliopiston akateemiseen tutkimukseen ja monipuoliseen johtamiskoulutukseen.

Asiantuntijaohjelman suunnitteluvaiheessa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon kehityskohteita kartoitettiin lisäksi alan ammattilaisten haastatteluilla.

Arvokkaan taustatiedon ansiosta ohjelman koulutusmoduulit vastaavat erinomaisesti toimialan ajankohtaisiin haasteisiin ja koulutustarpeisiin.

"Esimerkiksi asiakaslähtöisyys on tärkeää sekä kliinisesti että organisaatioiden ja yritysten liiketoiminnan tasolla. Myös moninaisuus ja monikulttuurisuus ovat vahvuuksia, joista meidän on opittava ammentamaan yhteistä hyvää", Laapio-Rapi sanoo.

Ihmiset muutoksen voimana

Opiskelijapalautteiden mukaan yhtenä täydennyskoulutuksen hyötynä on verkostoituminen eri aloilla ja tehtävissä työskentelevien ammattilaisten kanssa. Konkreettisten työelämän esimerkkien jakaminen opiskelijoiden kesken tuo syvyyttä teoriaopintoihin ja rohkaisee uusien toimintamallien soveltamiseen omassa työssä.

Emilia Laapio-Rapi näkee vertaisoppimisen tärkeänä myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen näkökulmasta. Hän kannustaa kaikkia hyvinvointialalla työskenteleviä pitämään mielensä avoimena ja tarkastelemaan omaa alaansa kriittisesti ja rakentavasti.

"Julkinen ja yksityinen terveydenhuolto voivat vuoropuhelussa oppia paljon toisiltaan. Meillä on tuhannen taalan paikka uudistaa hyvinvointipalveluita – tartutaan siihen yhdessä."

LUT-yliopisto

Emilia Laapio-Rapi

yliopettaja, FT

LAB -ammattikorkeakoulu, Hyvinvointiyksikkö

Tutustu tarkemmin

Voisit olla kiinnostunut näistä koulutuksista