Moduulin asiantuntijana toimii VTT Juha Kaskinen, joka toimii Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen johtajana.

Asiantuntijuusalueet:

  • Tulevaisuudentutkimus
  • Alueellinen ennakointi
  • Elinkeino- ja aluepolitiikka
  • Ympäristöproblematiikka ja kestävä kehitys
  • Asiantuntijuus