Ajankohta
Voit aloittaa opinnot milloin tahansa
Sijainti
Helsinki
Lahti
Lappeenranta
Hakuaika
Jatkuva haku
Kesto
2-3 vuotta, n. 50 lähiopiskelupäivää
Toteutusmuoto
lähiopetus
Paikka
LUT-yliopiston Lappeenrannan kampus, Yliopistonkatu 34
Katso sijainti kartalta
Opetuskieli
suomi
Koulutustyyppi
Täydennyskoulutus
Laajuus
95 opintopistettä
Oppimismenetelmät
Luennot, case- ja ryhmäharjoitukset, ennakkotehtävät, harjoitustyöt, tentit.
Kohderyhmä
Yrityksen johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät.
Hinta
n. 33 000 € + alv 24 %
Lisätiedot

Ohjelman kokonaishinta määräytyy valittujen opintojen mukaan.

Osallistujalta edellytetään vähintään aiempaa keskiasteen tutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa, viiden vuoden työkokemusta sekä riittävää englannin kielen taitoa.

Opinnot voi suorittaa joustavasti itselle parhaiten sopivassa aikataulussa ja opiskelun voi aloittaa milloin vain. Ihanteellinen opintojen kesto työn ohessa suoritettuna on 2-3 vuotta.

LUT EMBA -ohjelma - yksilöllinen valinta

LUT EMBA -ohjelmassa voit täydentää ja syventää strategiseen päätöksentekoon tarvittavaa liiketaloudellista osaamista. Strategisen johtamisen ja päätöksenteon osaaminen on kilpailuvaltti niin modernille johtajalle kuin organisaatiollekin.

Strateginen ajattelu on LUT EMBA -ohjelman kivijalka, jonka lisäksi voit erikoistua valitsemalla opinnoillesi teeman, joka pohjautuu LUT-yliopiston vahvoihin tutkimusalueisiin: tietojohtaminen, hankintojen johtaminen ja innovaatiojohtaminen. Henkilökohtaisesti valittavilla opinnoilla syvennät ja laajennat osaamistasi. 

Opintojen hyödyntäminen tutkinto-opiskeluun joustavasti on mahdollista, sillä opinnot on hyväksytetty LUT-yliopiston tiedekunnissa ja suoritukset viedään LUT-yliopiston opintorekisteriin.

Asiakaspalaute on meille tärkeää, sillä kehitämme ja arvioimme toimintamme laatua osana LUTin laadunhallintajärjestelmää. Katso Laatu ja arviointi


 

 

Tutustu tarkemmin

Ohjelman sisältö ja rakenne

LUT EMBA koostuu yhteisistä opinnoista, teemaopinnoista, henkilökohtaisesti valittavista opinnoista sekä EMBA-lopputyöstä ja -seminaarista. Ohjelman kokonaislaajuus on 95 op. 

Opinnot voi aloittaa milloin tahansa yhteisistä opinnoista, teemaopinnoista tai henkilökohtaisesti valittavista opinnoista.

Miksi kannattaa osallistua tähän ohjelmaan?

Vahvista strategista johtamisosaamistasi

Strateginen johtaminen on kivijalka, jolla yritys pystyy saavuttamaan ja ylläpitämään kilpailukykyä.

Johtajat sekä strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistuvat päälliköt ja asiantuntijat tarvitsevat yhä tehokkaammin sovellettavissa olevaa strategista osaamista sekä kokonaisvaltaista näkemystä tekijöistä, jotka vaikuttavat yrityksen strategiseen päätöksentekoon.

Verkostoidu

LUT EMBA-ohjelmassa opiskeleminen tarjoaa erinomaisen tilaisuuden verkostoitua ja nähdä erilaisten organisaatioiden tapoja ratkaista strategisen johtamisen haasteita.

Osallistujamme tulevat useilta eri toimialoilta ja omaavat pitkän työkokemuksen johto-, päällikkö- tai asiantuntijatehtävistä.

Syvennä osaamistasi tutkitulla tiedolla

Tuoreeseen tutkimukseen perustuvan tiedon ja uudet työvälineet saa nopeasti hyödynnettyä käytännön osaamiseksi.

Suoritustapana on useimmiten harjoitustyö, joka suositellaan tehtäväksi omaan työnantajayritykseen ja työhön liittyen.
opintorekisteriin.

Kokemuksia LUT EMBA -ohjelmasta

Akateemisen johtajan terveiset

"Hyvin formuloitu strategia auttaa suuntaamaan organisaation resurssit tarkoituksenmukaisella tavalla perustuen yrityksen kyvykkyyksiin ja toisaalta puutteisiin, ennakoiden muutoksia ympäristössä sekä varautuen kilpailijoiden siirtoihin."
Sami Saarenketo
Ohjelman akateeminen johtaja, LUT-yliopisto

Voisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista

Aihepiiri
digimarkkinointi
digitalisaatio
ennakointi ja tulevaisuus
johtaminen
juridiikka
laskentatoimi
strategia
tekoäly (AI)