Ajankohta
11.3.2025 - 21.1.2026
Sijainti
Helsinki
Hakuaika
16.2.2025 mennessä
Kesto
13-15 lähiopiskelupäivää
Toteutusmuoto
lähiopetus
Opetuskieli
suomi
Koulutustyyppi
Täydennyskoulutus
Laajuus
24-27 opintopistettä
Oppimismenetelmät
Ennakkotehtävät, lähiopiskelupäivät, case-esimerkit ja -harjoitukset, vierailijaluennoitsijat edelläkävijäyrityksistä, itsenäistä opiskelua, yksilö- ja ryhmätehtävät ja omiin työtehtäviin sidotut harjoitustyöt.
Kohderyhmä
Tietointensiivisten yritysten ja organisaatioiden johto, keskijohto ja asiantuntijat sekä liiketoiminnan, tietoprosessien, henkilöstön ja organisaatioiden kehittäjät.
Hinta
8 950 - 9 850 € + alv 24 %
Lisätiedot

Osa ohjelman opiskelumateriaalista voi olla englanninkielistä.

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma pureutuu tiedosta ja osaamisesta liiketoimintaa ammentavien organisaatioiden johtamiseen.  Se antaa osallistujilleen niin uusia ajatusmalleja ja työvälineitä kuin konkreettisia käytännön kokemuksia tietojohtamisen kehittämisestä ja tietotyön johtamiseen liittyvistä haasteista.

Tietointensiivisessä verkostotaloudessa kilpailukyky syntyy tiedon, osaamisen ja yhteistyökyvyn yhdistelmänä. Uusien mahdollisuuksien havaitseminen ja nopea reagointikyky edellyttävät tietopääoman ja tietotyöntekijöiden uudenlaista johtamista.

 

Nopeat ja ketterät menestyvät yhteiskunnallisissa murroksissa.

Tutustu tarkemmin

Ohjelman sisältö ja rakenne

Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Voit täydentää opintojasi muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.

Ohjelma soveltuu myös LUT EMBA -ohjelman teemaopinnoiksi sekä LUT-yliopiston tutkintoihin liiketaloustieteellisiksi sivuopinnoiksi.

Miksi kannattaa osallistua tähän ohjelmaan?

Vahvista johtamisosaamistasi

Tietointensiivisten organisaatioiden ja niissä työskentelevien asiantuntijoiden luotsaaminen vaatii uudenlaista johtamista.

Tietopääoman tehokas johtaminen mahdollistaa ketterän toiminnan ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemisen jatkuvasti muuttuvassa markkinatilanteessa.

Verkostoidu

Tietojohtamisen asiantuntijaohjelmaan osallistuvat ammattilaiset työskentelevät eri toimialoilla monissa erilaisissa tehtävissä osallistuen strategiseen suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä liiketoiminnan, tietoprosessien, henkilöstön ja organisaatioiden kehittämiseen ja johtamiseen.

Opintojen ohessa verkostoidut muiden osallistujien kanssa ja kuulet heidän kokemuksiaan.

Syvennä osaamistasi

Voit syventää ja vahvistaa aiempaa osaamistasi tuoreella akateemisesti tutkitulla tiedolla.

Sinulla on myös mahdollisuus soveltaa oppimaasi harjoitustyön kautta omaan työhösi.

Opiskele joustavasti työn ohessa 1-2 lähiopiskelupäivää kuukaudessa.

Kokemuksia Tietojohtamisen asiantuntijaohjelmasta

"Teoreettinen viitekehys käytännön työn tueksi."
Tomi Kangas
apulaisjohtaja, Väylävirasto

Akateemisen johtajan terveiset

"Jatkuvassa muutoksessa selviytyvät parhaiten ne, jotka ovat ketteriä ja oppivat nopeasti. Tietopääoma on tärkein resurssi, mutta sen uudistumisesta on pidettävä huolta!"
Kirsimarja Blomqvist
ohjelman akateeminen johtaja, LUT-yliopisto

Voisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista

Aihepiiri
johtaminen
tieto ja data