Sijainti
Lahti
Lappeenranta
Online
Hakuaika
Moduulit toistuvat n. kahden vuoden välein, verkkokursseihin jatkuva haku.
Toteutusmuoto
monimuoto-opetus
Opetuskieli
suomi
Koulutustyyppi
Täydennyskoulutus
Laajuus
3-6 opintopistettä / moduuli
Oppimismenetelmät
Lähiopiskelu, verkkokurssit, ennakko- ja välitehtävät, harjoitustehtävät, harjoitustyö, kirjallisuus.
Kohderyhmä
Johto-, päällikkö- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt.
Lisätiedot

Moduulit toistuvat n. kahden vuoden välein.

Leadership & Management

Leadership & Management on johtamisen moduulivalikko, joka sisältää lähiopiskelumoduuleja sekä verkkokursseja.

Lähiopiskelumoduulit toteutetaan 2 - 3 lähipäivän laajuisena pienryhmäopetuksena. Verkkokurssit ovat pääsääntöisesti itseopiskelukursseja, joita voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta. 


Kenelle?

  • Yrityksille, jotka ymmärtävät toimivan työyhteisön arvon menestyksessään. Organisaatiot eivät menesty ilman osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä.
  • Johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille, jotka haluavat kehittää omia valmiuksiaan niin strategisessa johtamisessa kuin ihmisten johtamisessa.
  • Organisaatioiden rohkeille suunnannäyttäjille ja tulevaisuuden tiimien valmentajille.

Miksi?

  • Organisaatioiden muuttuessa myös johtaminen ja esimiestyö muuttuvat. Ihmisten johtamisen taidot korostuvat entisestään ja johtajuus- sekä vuorovaikutustaitoja tarvitaan yhä useammassa työtehtävässä: projekteissa, työryhmissä ja virtuaalitiimeissä.
  • Leadership & Management tarjoaa näkökulmia, tietoa ja välineitä ihmisten johtamiseen, työyhteisöjen ja johtajan omien esimiestaitojen kehittämiseen sekä monikulttuuristen tiimien johtamiseen. Vahvasti uusimpaan tutkimustietoon nojaten.

Tutustu tarkemmin

Moduulivalikon sisältö ja rakenne

Voit täydentää Leadership & Management -moduulivalikon opintoja muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.

Kaikki moduulit ovat opintopistemitoitettuja ja siten hyödynnettävissä soveltuvin osin LUT-yliopiston tutkintoihin sekä LUT EMBA -ohjelman henkilökohtaisesti valittaviin opintoihin.

Miksi kannattaa osallistua tämän moduulivalikon moduuleihin?

Syvennä osaamistasi

Voit syventää ja vahvistaa aiempaa osaamistasi tuoreella akateemisesti tutkitulla tiedolla.

Sinulla on myös mahdollisuus soveltaa oppimaasi harjoitustyön kautta omaan työhösi.

Verkostoidu

Täydennyskoulutuksiimme osallistuvat ammattilaiset työskentelevät monissa erilaisissa tehtävissä.

Opintojen ohessa verkostoidut muiden osallistujien kanssa ja kuulet kokemuksia eri toimialoilta.

Opiskele joustavasti

Voit valita haluamasi moduulit omaa osaamistarvetta vastaavasti.

Opiskele joustavasti työn ohessa 2-3 lähiopiskelupäivää kuukaudessa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista

Aihepiiri
esihenkilötyö
henkilöstöhallinto
henkilöstöjohtaminen
johtajuus
johtaminen
monikulttuurisuus