Tietomallinnuksen ratkaisut alkavat olla arkipäivää rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille. Hankkeisiin liittyy monia tuottavuus- ja kustannuskysymyksiä, jotka motivoivat niiden parissa työskenteleviä ottamaan käyttöön uutta teknologiaa. Uusien toimintamallien omaksuminen vaatii kuitenkin aikaa ja sitoutumista opetteluun.

Lahdessa toimiva Spatium Toimitilat Oy oli vastaavan haasteen edessä, kun uusi hanke kohdistui entiseen teollisuuskiinteistöön, jonka julkisivu on museoviraston suojelema. Tiloissa sijaitsi myös vuosien varrella kulttuurihistoriallisesti merkittävä Kasisali, josta monet suomalaisen musiikin huiput, kuten Cheek ja Apulanta, ovat ponnistaneet tähtiin.

”Tätä alkujaan huonekalutehtaana toiminutta kiinteistöä on rakennettu kahdeksaan otteeseen 1930-luvulta lähtien, ja siinä on käytetty paljon erilaisia rakennusmateriaaleja. Rakennuksesta on olemassa vain vanhoja piirustuskopioita, eli kyseessä on todella monisyinen projekti”, Spatium Toimitilat Oy:n toimitusjohtaja Jouni Kanervo kertoo.

Kanervo tutustui rakennusten digitaaliseen mallinnukseen ensimmäisen kerran 2010-luvun alkupuolella ja näki konkreettisesti modernin teknologian edut. Hän on motivoitunut hyödyntämään 3D-mallinnusta muissakin hankkeissa.

“Haemme digitaalisella mallinnuksella ensiaskelia kohteen kehittämiseksi. Haluamme tietää, millainen kiinteistö on ja mitä se on niin sanotusti syönyt, jotta saamme selkeän lähdön arkkitehdille.”

Ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden avulla sopivaan suuntaan

Idea koulutusyhteistyöhön LAB-ammattikorkeakoulun kanssa syntyi keskusteluissa Lahden kaupungin kanssa, minkä jälkeen Kanervo ryhtyi selvittämään rakennuspuolen yhteyshenkilöitä. Ammattikorkeakoululta saatu ohjaus selvensi koulutusmahdollisuuksia ja tarkensi aihepiirin rakennusten tietomallinnukseen ja inventointimalleihin.

”Aluksi emme tienneet tarkasti, mihin suuntaan lähdemme. Suunnittelimme koulutusta ensin laajemmassa ryhmässä lehtoreiden kanssa, ja siitä se sitten suodattui. Kun teema ja aihe olivat selvillä, pääsimme aika nopeasti etenemään.”

Koulutus järjestettiin kolmen päivän kurssina Lahdessa ja etänä Teamsissa keväällä 2022. Siinä perehdyttiin rakennusten tietomallinnuksen ja inventointimallien käsitteisiin, hyötyihin ja käyttökohteisiin. Kanervon mukaan kaikki osallistujat olivat tyytyväisiä koulutuksen sisältöön, vaikka aiheesta omaksuttavan tiedon määrä etukäteen mietityttikin.

“Mielestäni se oli hyvä paketti ja kokonaisuus. Se, miten aihetta lähestyttiin ja mitä meille kerrottiin, oli hyvin jäsennelty ja jaksotettu – juuri sitä, mitä odotimme. Pystyimme olemaan intensiivisesti läsnä. Kouluttajat olivat myös hyvin innostuneita ja asiaansa perehtyneitä.”

Tietomallinnus selkeyttää rakennushankkeiden suunnittelua

Huolellisesti tehtyä 3D-mallinnusta voidaan helposti tarkastella eri suunnista, ja rakennuksen sisälle pystyy myös zoomaamaan. Mallinnuksen päälle voidaan myös rakentaa markkinoinnillista visualisointia siitä, miltä tilat voisivat lopullisessa muodossaan näyttää.

Työmaalla digitaalista 3D-mallinnusta voidaan tutkia kätevästi mobiililaitteen näytöltä. Kanervon mukaan laajassa hankkeessa huolellisuus on valttia ja teknisten suunnitteluryhmien yhteensopivuus voidaan helposti todentaa 3D-mallinnuksella. Mallinnusta tarkastelemalla nähdään, että esimerkiksi ilmastointiputket kulkevat oikeissa kohdissaan eivätkä vaikkapa palkin läpi.

Keskustelut suunnittelijoiden ja konsulttien kanssa vahvistivat Kanervon näkemystä henkilöstön koulutustarpeesta.

”Mallintamiseen tarvitaan oikeanlaiset välineet ja ohjeistukset, mutta meidän täytyy itsekin ymmärtää, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Asia on uusi meille kaikille, ja tiesin jo etukäteen, ettei aihe ole kovin helppo. On myös lähdettävä liikkeelle siitä, että osaamme tilaajana tilata tiettyjä asioita oikein, jotta hanke käynnistyy oikeilla raiteilla heti alusta alkaen.”

Täydennyskoulutus räätälöidään vastaamaan yrityksen tarpeita

LABin teknologiayksikön asiakkuuspäällikkö Sirpa Vinni kertoo, että yrityskohtaisen koulutuskokonaisuuden suunnittelu aloitetaan aina yhteisellä tarvekartoituksella. Näin koulutus voidaan rakentaa vastaamaan asiakkaan toiveita parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteistyö Spatiumin kanssa on hyvä esimerkki siitä, että koulutusasioissa LABiin kannattaa olla rohkeasti yhteydessä matalalla kynnyksellä.

“Talossa on niin paljon osaamista, että sieltä löytyy varmasti asiantuntemusta monenlaiseen koulutustarpeeseen. Tekniikan puolelta löytyy myös paljon yrityksiä kiinnostavia testaus- ja asiantuntijapalveluita, kuten kiertotalouslaboratorio ja materiaalikatselmukset.”

Jouni Kanervo näkee yritysten ja ammattikorkeakoulun vuorovaikutuksen arvokkaana.

”Kouluttajat saavat palautteen työlleen suoraan liiketoiminnasta, johon opetus on tarkoitettu. Tämä vuorovaikutus on hyvin tärkeää puolin ja toisin, jotta nähdään, mikä vaikutus sillä on käytännön asioihin.”

Oman ammattitaidon ja kehittymisen ylläpitoa

Onnistunut tietomallinnuskoulutus saa jatkoa syksyllä, kun Spatiumin henkilöstö ottaa kevään opit käyttöön käytännönläheisessä työpajassa. Tarkoituksena on määritellä LABin kouluttajan johdolla inventointipolku, josta on apua konsultointipalveluiden kilpailutuksessa.

”Jatkokoulutus on meille tärkeä, että pääsemme syventämään osaamistamme. Saimme lehtorilta kunnon kotiläksytkin, joihin meidän tulee perehtyä ennen työpajaa. Kun tulemme koulutukseen hyvin valmistautuneina, pääsemme hyvin liikkeelle ja saamme koulutuksesta parhaan hyödyn irti.”

Täydennyskoulutuksen mahdollisuuksiin tartutaan Kanervon mukaan jatkossakin.

“Mieluusti voisimme jatkaa kouluttautumista tällä tavoin. Nämä LABin koulutukset ovat kuitenkin enemmän yksilöityjä ja helposti räätälöitäviä, tiettyyn asiaan liittyviä kokonaisuuksia, jotka antavat paljon sekä yrityksille että kouluttajille. Minusta tämä on hyvä tapa ylläpitää omaa ammattitaitoa ja kehittymistä.”