Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittama koulutus osoittautui menestykseksi

Kaakkois-Suomen alueelle on valmistumassa iso joukko uusia toimintaterapeutteja, kun LAB-ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) järjestämä kaksivuotinen työvoimakoulutus päättyy.

Kuntoutusinstituutin lehtorin Mari Kantasen mukaan opiskelijat olivat erittäin motivoituneita. Kahdestakymmenestä aloittaneesta 17 valmistuu tavoiteajassa keväällä 2024, ja kolme viimeistelee opintonsa syksyllä.

"He ovat upeasti kantaneet vastuuta oman osaamisen kehittämisestä ja opintojen etenemisestä koulutukseen kuuluvassa tiiviissä aikataulussa.”

Työvoimakoulutukseen valitut opiskelijat olivat työttömiä tai työttömyysuhan alla. Heillä oli ennestään hyvin monenlaista koulutus- ja työhistoriaa sekä kokemusta korkeakouluopiskelusta. Kantanen kertoo, että työharjoittelut ovat olleet keskeisiä uuden ammatin haltuunotossa.

”Työharjoittelun merkitystä ja työelämäohjaajien antamaa panosta ja aikaa opiskelijoiden ammatilliseen kasvuun ei voi liikaa korostaa ja kiittää”, hän painottaa.
 

Monimuoto-opiskelu sopii monenlaiseen elämäntilanteeseen

Viestintäalalla työskennellyt imatralainen Katja Neuvonen on yksi vastavalmistuneista toimintaterapeuteista. Monimuoto-opiskeluna toteutettu työvoimakoulutus sopi pienten lasten äidin elämäntilanteeseen hyvin.

”Tiukasta tahdista varoiteltiin jo ennakkoon, mutta pystyin säätämään aikatauluani itse niin, että opinnot sujuivat aikataulussa. Opiskelu oli hyvin erilaista kuin edellisessä korkeakoulututkinnossa reilut kymmenen vuotta sitten.”

Harjoittelut ja opinnäytetyö ovat vahvistaneet Neuvosen suuntautumista lasten parissa tehtävään työhön, johon liittyvä työpaikka on jo tiedossa.

"Loppuvuodeksi minulle tarjottiin sijaisuutta lasten ja nuorten talolta, jossa pääsen myös tekemään toimintaterapia-arvioita. Aika näyttää, jatkuuko sijaisuus vai suuntaanko myöhemmin muualle”.
 

Työvoimakoulutusta kahden korkeakoulun yhteistyömallilla

Kahden ammattikorkeakoulun yhteistyönä järjestämä työvoimakoulutus osoittautui Mari Kantasen mukaan erinomaiseksi koulutusmalliksi, niin opiskelijan, työnantajien kuin järjestäjien näkökulmasta. Kantanen kiittää erityisesti yhteistyötä LABin lehtorin Tuula Hämäläisen kanssa.

Toivoisin, että voisimme jatkaa tämän tyyppistä koulutustarjontaa, jossa toteutus on yhdessä ja yhteistyö vahvaa alueiden työnantajien kanssa. Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson hyvinvointialueet ovat olleet nyt päättyvässä koulutuksessa meille merkittäviä yhteistyökumppaneita, joten myös sinne suuntiin lämpimät terveisemme”.

Katja Neuvosen mukaan toimintaterapeuteilla olisi sijaa työelämässä nykyistä vieläkin laajemmin. Ammattinimike on jo tutumpi, mutta laajan työnkuvan vuoksi toimintaterapeutin työ voi olla monelle täysin vierasta.

Toimintaterapeutteja voitaisiin hyödyntää monessakin paikassa nykyistä paremmin. Esimerkiksi koulumaailmassa ja varhaiskasvatuksessa olisi mielestäni ehdottomasti sijaa toimintaterapeuteille”, hän pohtii.