Ajankohta
18.4.2024 - 17.1.2025
Sijainti
Lahti
Hakuaika
4.4.2024 mennessä.
Kesto
11-13 koulutuspäivää
Toteutusmuoto
monimuoto-opetus
Paikka
Werstas, Askonkatu 9, Lahti
Katso sijainti kartalta
Opetuskieli
englanti suomi
Koulutustyyppi
Täydennyskoulutus
Laajuus
24-26 opintopistettä
Oppimismenetelmät
Aihealueisiin orientoivat ennakkolukemiset ja -tehtävät, lähiopiskelupäivät, case-esimerkit ja -oppimistehtävät. Työelämän tarpeita huomioivia harjoitustöitä, aihealueen syvällisempään asiantuntemukseen johdattelevia case-harjoituksia ja etätyöskentelynä.
Kohderyhmä
Hankinta-, osto- ja logistiikkayksiköissä toimivat esimiehet, johtajat ja asiantuntijat sekä näihin tehtäviin valmistautuvat.
Hinta
7 500 - 8 500 € + alv 24 %

Hankintatoimen johtamisen asiantuntijaohjelma

Hankintatoimi muodostaa tärkeän lenkin yrityksen tuotekehityksen, tuotannon, myynnin ja asiakkaiden välille. Hankintojen johtaminen edellyttääkin koko yrityksen arvoketjun ymmärtämistä.

Hankintojen kansainvälinen toimintaympäristö ja sen kautta rakentuvat verkostot tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Kilpailuedun saavuttamiseksi hankintatoimea täytyy johtaa ammattimaisesti ja tehokkaasti osana yrityksen liiketoimintaa.

Yritykset ovat yksilöitä. Siksi pelkkä hyvien käytäntöjen kopiointi ja hallinta eivät riitä. Yrityksen on löydettävä omaan liiketoimintaympäristöönsä parhaiten soveltuvat tavat johtaa hankintatoimea.

 

Tutustu tarkemmin

Ohjelman sisältö ja rakenne

Voit opiskella ohjelman kokonaisuutena tai poimia itsellesi parhaiten sopivat moduulit. Voit täydentää opintojasi muiden täydennyskoulutusohjelmiemme moduuleilla tai rakentaa eri ohjelmien moduuleista tarpeitasi parhaiten palvelevan kokonaisuuden.

Ohjelma soveltuu myös LUT EMBA -ohjelman teemaopinnoiksi sekä LUT-yliopiston tutkintoihin liiketaloustieteellisiksi sivuopinnoiksi.

Miksi kannattaa osallistua tähän ohjelmaan?

Vahvista strategista hankintaosaamistasi

Hankintatoimi elää muutoksen aikaa – reagoivasta operatiivisesta ostamisesta on siirryttävä kohti proaktiivista ja globaalisti toimivaa strategista hankintatoimea.

Hankintojen johtamisella on keskeinen rooli organisaation kilpailuedun hankkimisessa ja sen ylläpidossa. Siksi hankintatoimen ammattilaisilta vaaditaankin jatkuvasti uutta ja monipuolisempaa osaamista.

Verkostoidu

Hankintatoimen johtamisen asiantuntijaohjelmaan osallistuvat ammattilaiset työskentelevät hankinta-, osto- ja logistiikkatehtävissä osallistuen strategiseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja strategian toteuttamiseen.

Opintojen ohessa verkostoidut muiden hankinnan ammattilaisten kanssa ja kuulet kokemuksia eri toimialoilta.

Syvennä osaamistasi

Voit syventää ja vahvistaa aiempaa osaamistasi tuoreella akateemisesti tutkitulla tiedolla.

Sinulla on myös mahdollisuus soveltaa oppimaasi harjoitustyön kautta omaan työhösi.

Opiskele joustavasti työn ohessa 2 lähiopiskelupäivää kuukaudessa.

Ohjelman akateeminen johtaja

Veli Matti Virolainen
"Hankintatoimen johtamisen asiantuntijaohjelmassa hankintatointa tarkastellaan osana yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Hankintojen johtamisella on keskeinen rooli organisaation kilpailuedun hankkimisessa ja sen ylläpidossa."
Veli Matti Virolainen
Ohjelman akateeminen johtaja, LUT-yliopisto

Voisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista

Aihepiiri
johtaminen
strategia